Giấc mơ MH

Phụ kiện may mặc - chúng tôi tập trung vào phụ kiện may mặc

Tầm nhìn: Vương quốc của nhà may.

Nhiệm vụ: Cung cấp đầy đủ, giá cả hợp lý, giao hàng kịp thời và chất lượng phụ kiện may mặc phù hợp cho khách hàng toàn cầu.

Mục tiêu năm năm: Dựa trên quản lý sản phẩm cao cấp, quản lý chuỗi cung ứng và quản lý thị trường, liên tục nâng cao giá trị thương hiệu, để đạt được sự tăng trưởng liên tục của thị phần và thu nhập của công ty.