Căn cứ Trường Phong

Địa chỉ: Số 18 đường Bắc Ninh, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc
Điện thoại: 0574-27766888 27766999
Fax: 0574-27766000 27766111

Căn cứ Trường Phong

Căn cứ Trạm

Địa chỉ: Số 2088 Đường Zhenpu Đường Giao thông Quận Zhenhai, Ninh Ba, Trung Quốc
Điện thoại: 0574 Huyền26289384
Fax: 0574 thôi26289385

Căn cứ Trạm

Căn cứ Lixian của Hồ Nam

Địa chỉ: Không, 18 Qiaojiahe Khu phát triển kinh tế Lixian North Road, Changde, Hồ Nam, Trung Quốc
Tel: 0736-2605138

Căn cứ Lixian của Hồ Nam

Cơ sở Hongtang

Địa chỉ: Số 300 ~ 301, Đường Yinhai, Quận Jiangbei, Ninh Ba, Trung Quốc
Điện thoại: 0574-27766307, 27766575

Cơ sở Hongtang